TÜRKİYE

FLAŞ HABER

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret68614

KÖYÜMÜZ VE KÜLTÜRÜMÜZ

GENEL BİLGİ

Nüfusu:

1990 Nüfus sayımına göre      1139

2000 Nüfus sayımlarına göre    690

Aradaki fark tabiki GÖÇ....

Muhtar  Turan ÖNKOL

      Sarıyar köyü Aybastı'nın kuzey doğusundadır Ve ilçe merkezine 9 km mesafededir.Köyümüz Kefeli,Gebeşli,Köyiçi,Tepebaşı,Çorak,Kölemenli,Ve cıddı evyanı olarak 7 ana mahalleden oluşmaktadır.Oldukça geniş bir alana yayılmış olan köyümüzün sınır komşuları Hoşkadem,Beylerli,alacalar'a bağlı akfatma,Sefalık ve kutlular Şeklinde sıralanan köy ve Mahalleler arasında nadide bir çiçek gibidir Özellikle Başçayır denilen çimenlik alan bütün bu sayılan köy ve mahalleler hatta aybastı ve civarı için özellikle dini bayramlarda Mesire yeri konumundadır.Bu yönüyle köyümüze önemli katkılar sağlamıştır.

         köyümüzde eğitim ve öğretime özel bir önem verilmiştir Öyleki,Köyümüzde okul olmadığı yıllarda sefalık ilk okuluna giderek eğitim görmüş bugün önemli mevki ve makamlarda insanımız vardır.Yıllarca köyümüze hizmet veren Başçayır Mevkiindeki sarıyar ilk öğretim okulu Civar köylerden uzun yıllar boyunca öğrenci almıştır Günümüzde Özellikle göç nedeniyle Öğrenci sayısı neredeyse yok denecek kadar azalmış olmasına rağmen Hayatta kalma mücadelesi vermektedir Ayrıca köyümüzde Kefeli ilk öğretim okulu adında ikinci bir okul daha mevcuttur

EKEONOMİK DURUM

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Yukarıda Kısaca bahsettğimiz gibi Köyümüzde iki il öğretim okulu vardır Bunlar

 

  • Sarıyar ilk öğretim Okulu 1.Öretmen       Kapalı
  • Kefeli ilk Öğretim Okulu  1.Öğretmen      Kapalı
  • Başçayırda Bulunan Sarıyar Kuran Kursu

5 Camii Bulunmaktadır Bunlar,

  • Merkez camii          
  • Köyiçi camii              
  • Başçayır camii        
  • Kefeli camii              
  • Gebeşli camii           

 

Köyün coğrafi yapısı tipik Karadeniz köylerinin özelliklerini yansıtmaktadır. Engebeli yerlişim yerleri birbirinden kopuk, düz alan az, ormanlık vaziyette bir coğrafyaya sahiptir. Bu çetin coğrafyada köy nüfusu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Fındık, patates, ceviz, mısır, üretimi yapılan köylerde sebzecilik azda olsa görülmektedir. Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, ve kümes hayvancılığı, yapılmaktadır. Köyde köy merası bulunmaktadır.

Sarıyar Köyünde Kefeli mahallesinde ve Baş çayır mahallesinde olmak üzere iki tane okula sahiptir. Köyde Sağlık Ocağı bulunmamaktadır. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar netice vermemiştir. Köyde beş Camii ve birde Kur’ an kursu bulunmaktadır. Fakat Kur’an kursu faaliyette değildir. Köyde yıllara göre el sanatları kursları ve birinci kademe okuma yazma kursları düzenlenmektir. Küçük olmakla birlikte kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tipte bakkallar bulunmaktadır. Özellikle bu bakkallarda çocuk yiyeceği, sigara ve tüp satılmaktadır. Baş çayırda oldukça iyi durumda futbol sahası bulunmaktadır.

Köyde elde edilen ürünlere dayalı olarak yöresel yemekler tüketilmektedir. Pancar, et, tavuk, mısır unu, balak, sebze ve meyve, bal, yumurta, süt, peynir, turşu, pirinç çok tüketilmektedir. Özellikle her sofrada lahana türü yemek bulunur. Özellikle kışa hazırlık için yapılan konserve, reçel, elma ve armut pekmezi, salamura, turşu, meyve konserveleri yine önemli derecede köyün besinleridir.

Kültürümüz

Genel Sosyal ve Kültürel Yapı
İLÇEMİZİN KÜLTÜRÜ
  
Kültür bir milletin dinî, millî , örf, adet ve geleneklerinin ahenkli müştereklerinden doğan değerler bütünüdür. Kültür milletlerin dünü, bugünü ve yarınlarına ait hayat tarzlarına belirleyen milli kimliklerinin maddi ve manevi damgasıdır. Çeşitli yollardan elde edilen bilgilere göre ilçemizde yaşayan belli kültürler şunlardır:

 1-Gelenek ve Görenekler.
 2-Evlenme adetleri.
 3-Doğum-Ölüm.
 
GELENEK VE GÖRENEKLER

İNANIŞLAR

    İlçemizde inancın temelini İslamî akaid esasları belirler, ancak her yörede olduğu gibi İlçemizde de ilmi ve dini hiçbir açıklaması olmayan bir takım inançlar da görülmektedir. Bunlardan Bazıları:
  
Kışın gök gürlemesi ile mevsimin ikiye bölünmesi.Baykuş ötmesinin ve köpek ulumasının karşılığında bir cenaze olması. Kadınların yolda karşıdan karşıya geçerken erkeklerin yolunu kesmemesi. Sağ el kaşınırsa para geleceği, sol el kaşınırsa para çıkacağı.Çocukların üzerinden atlanırsa fazla büyüyemeyeceği. Bir evde düğün başlamışsa. Evde düğün süresince çivi çakılmayacağı, Kilit Kilitlenmeyeceği. Doğum sonrası bebeklere 40 gün sayılması ve kırk günü doldurmadan ayrı zamanlarda doğum yapmış kadınların birbirini ziyaret edememesi. Cenazeden gelen bir kişinin evde küçük bebek varsa onun olduğu odaya girmeden başka odaya girmesi. Kulak çınlamasının ve hıçkırmanın kişiyi başka bir tarafta anıyor olmaları gibi bir takım inançlar da vardı.


EVLENME ADETLERİ

   İlçemize karşılıklı sevgi, saygı ve görüşmeye dayalı evlilik1er olsa da görücü usulüne yakın sayılabilecek ailelerin rızalarına dayalı evlilikler yaygındır. Evlenecek kişiler birbirlerini tanısalar da fazla bir görüşme konuşma imkanları olmaz.


DÜĞÜNLER:

   İlçemizde düğünler genelde 4 gün sürmektedir. Genel olarak cuma günü başlar ve Pazartesi günü sona erer, l Gün komşu gecesi, 2 gün kına gecesi 3 gün gelin alma 4 gün duvak olarak isimlendirilir. Düğüne davetiye, Kart ve çeşitli hediyelerle yapılır. Düğünün birinci gününde kız evinde ve erkek evinde aynı uygulamalar yapılır gün yakın mahalle komşuları düğün evine giderler, hem düğüne yardım ederler hem de düğün yapana yardım amacı ile çeşitli yiyecek maddeleri, götürürler. Düğün evinde hazırlanan yemeklerden gelen misafirlere ikram edilir. gece komşular kendi aralarında eğlenirler.


   KINA GECESİ:

    Bu gece düğünün ağırlıklı olduğu gecedir. Hemen hemen tüm davetliler düğün evine bu gece gelir. Gelen davetlilere hazırlanan yemeklerden ikram edilir. Gelen davetlilerden erkek evine gelenler genelde para kız evine gelenler gelinin kullanabileceği ev eşyaları ve ziynet eşyaları olmak üzere çeşitli, hediyeler getirirler. Yemek ikramından sonra çeşitli oyunlar oynanır,ve şenlikler yapılır.


BOHÇA GETİRME :

    Kına gecesinin ilerleyen saatlerinde kız evinden erkek evine damadın giyeceği elbiselerden oluşan bir bohça getirilir. Bu bohçaya damat bohçası denir. Bohça genelde kalabalık bir grup tarafından getirilir. Bahşiş a1ınmadan bohça teslim edilmez. Bahşiş alındıktan sonra bohça aşçıya teslim edilir. Aşçı tarafından bohça açılır, ve orada hazır bulunanlara gösterilir. Bohça getiren gruba yemek verildikten sonra çeşitli ikramlar daha yapılır, onların makul ölçülerdeki tüm isteklerini yerine getirmek genel bir kuraldır. Bohça getiren misafirlerin geri dönüşünden sonra erkek evinde bulunan bayanlar kız evine kına yakmaya giderler, kına yakmaya, giderken gelinin eline yakılacak olan kına, kolonya götürülür. Erkek evinde hazırlanan kına bir tepsiye konulur üzerine mumlar dikilir. Gelin evine varınca kapı kapıdan geçmeden tepsi üzerindeki, mumlar yakılır ve odanın ışıkları söndürülür, Kına yakmaya gelenlerin el ele tutuşarak oluşturduğu karşılıklı kordon içinden kına tepsisi geçirilerek odaya girilir. Kız evinde hazır bulunanlar ve kınaya gelenler gelin adayını aralarına alırlar ve ortaya oturturlar. Sesi güzel olanlar ilahiler söylerler, maniler söylerler. Bundan sonra gelinin eline kına yakarlar. Gelinin eline kına yakıldıktan sonra gelen misafirlere de kına ikram edilir. Kına alanlar tepsiye çeşitli hediyeler koyarlar. Bunlara kına bahşişi denir. Kına yakma olayı bittikten sonra düğünün o geceki bölümü bitmiş olur.


GELİN ALMA :

    Düğünün üçüncü günü gelin alma günüdür. Kına gecesi düğüne gelemeyenler bu günde gelmeye devam ederler,o gelenlere de her iki tarafta da yemek ikram edilir. Belli bir saatten sonra damat evinde toplananlar kız evine gelin almaya giderler. Gelin alıcılar gelmeden önce kız evinde hazırlıklar tamamlanır. Gelin giydirilir. Dualar yapılır. Geline ailesi tarafından verilecek olan eşyalar hazırlanır. Gelin almaya gelindiğinde gelinin sağdıcı tarafından gelinin bulunduğu odanın kapısı kapatılır. Burada damadın babası veya bir yakını bahşiş vererek kapıyı açtırır. evin en küçük çocuğu gelinin çeyiz sandığının üzerine oturtulur,yine birisi bahşiş vererek çocuğu kaldırır. Bu engeller aşıldıktan sonra damat tarafından gelin odasından alınarak gelin arabasına bindirilir. Gelinin arabanın sağ kapısından binmesi ve inanması adettir. Gelin damat evine geldikten sonra yine arabanın sağ kapısından indirilir. Arabadan inince buğday,şeker,fındık karışımı damat tarafından gelinin başından saçılır. Bunun saçılma nedeni gelinin bolluk ve bereket getirmesi dileğidir. Düğünün 4. günü Duvak Düğünüdür. Bu düğüne gelini görmek ve tanımak amacı bayanlar giderler.


DOĞUM -ÖLÜM

DOĞUM:

    Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi evlenen çiftlerin en büyük arzusu çocuk sahibi olmaktır. Çocuğu olmayan çiftler doktor tedavine inandıkları gibi az da olsa başka yollara da başvurmaktadırlar. Çocuğu olmayanların Evliya ve Yatları ziyaret etmeleri, buralarda adak adamaları,Büyü gibi şeylerle uğraşanlara gitmeleri az da olsa görülmektedir. Doğum esnasında genelde ebe hemşirelerden yarar1anı1maktadır. Köy ebeleri olayı tamamen bitmiş durumdadır. Yeni doğan bebeğin göbek kordonu kesilerek evin bir yerinde kurutulur. Bazı yörelerde bebeğin beşiğinde kurutulur. Göbek kordonunun dışarı atılması halinde çocuğun gezmeyi çok seveceği eve bağlı olmayacağı inancı da vardır. Yeni doğacak bebeğin beşiği ve yatak takımının kızın annesi tarafından hazırlanması ve doğum anında damadın evine getirmesi genel bir adettir. Yeni doğan bebeği görmek üzere komşu ve akrabalar ziyaret ederler. Gidenler durumlarına göre mutlaka bebeğe hediye götürürler. Yeni doğan bebekler ve anneleri kırk gün akşamları evden dışarı çıkarılmazlar.

ÖLÜM :
    Ağır hasta olan kişinin konuşmaması, dilinin tutulması gözünün ferinin kaçmasından, renginin sararmasından ölümün yakın olduğu kanaatine varılır. Komşuları ve akrabaları yanlarından ayrılmaz1ar. Kur’an okumayı bilenler gittiklerinde mutlaka Yasin-i Şerif okurlar. Ölüm anında hastanın başında okuyan kimselerin ve hocaların bulunması, mümkünse Kelime-i Şahadet getirtilmesine çok önem verilir. Ö1üm anında hastanın çok ızdırap çekmesi günahlarını dünyada affettiriyor, öbür dünyaya günahsız gidecek gibi bir düşünce tarzı da vardır. Ö1en kişinin üzeri. çıkarılır. Ayakları ve çenesi, bağ1anır. Üzerine bir örtü örtülür. Bunu rahatına koyma denir. Bazı yörelerde örtünün üzerine bir de bıçak bırakılır. Cenazeyi duyurmak için çevredeki tüm camilerden salâ verilir. Ve ilan yapı1ır. Cenaze o işin ehli kişiler tarafından yıkanır. Cenaze namazı kılındıktan sonra Kur’'an okunarak cenaze gömü1ür. Cenaze olan evde iki üç gün yemek pişeri1mez. Yakın komşular yemek götürür1er. Cenazeden sonraki günlerde taziye dilemek üzere cenaze evine gidilir.


BAYRAMLAR DİNİ BAYRAMLAR:

    Dini Bayramlar İslamî kurallara uygun olarak kutlanır. Ramazan Bayramında bayramdan önce her evde mutlaka tatlı yapılır. Bayram sabahı namaz kılındıktan sonra Camilerin avlusunda en yaşlı olanlardan başlanarak sıraya geçilir. Topluca bayramlaşma yapılır. Bu bayramlaşma sırasında dargınların barıştırılması adettir. Bayramlaşmadan sonra topluca dua edilir. Bazı yörelerde evlerde hazırlanan yemekler Camii avlusuna getirilerek namazdan sonra topluca yemek yendiği de görülmektedir. Bayramda büyükleri ve akrabaları ziyaret etmek onların hayır dualarını almak üzere ziyaretler mutlaka yapılır. Ziyarete gelenlere tatlı ve yemek mutlaka ikram edilir. Çocuk1ara ayrıca şeker ve para veri1ir. Kurban Bayramlarında Kurbanlar mümkün olduğunca toplu bir yerde kesi1ir. Dinimiz hükmüne göre kurbanlardan belli miktarda ayrılan etler parçalanarak kurban kesmeyenlere ve orada hazır bulunanlara dağıtılır. Bu da İslâm’da dayanışmanın yardımlaşmanın en belirgin örneğidir. Bayramlarda bazı mahalle ve köylerde güreş ve buna benzer eğlenceler tertip edilir.

MİLLİ BAYRAMLAR

Milli Bayramlar devletin belirlediği kanun ve yönetmeliklere göre kutlanır.


NAZAR VE NAZARLIK

    İlçemizde nazara inanılır,nazar bazı insanların gözlerinin manyetik etkilerinin karşı taraftakileri etkilemesi ve onu rahatsız etmesi olarak bilinir. Gözü mavi olanların nazarlarının çok etkili olduğu inancı yaygındır. Nazara karşı çeşitli nazar duaları okutturulur. Nazar boncuğu takılır. Küçük bebeklere çok nazar değdiğine inanılır.
 
 
Yöresel Yemekler

1- PANCAR ÇORBASI (HELLE)

Malzemesi
1    Bağ Pancar
1.5 Su Bardağı Fasulye
1    Baş Soğan
Yeteri kadar Acı Biber
2    Kaşık Yağ


Yapılışı

Pancar temizlenerek yıkanır. İnce ince doğrandıktan sonra bir tencerede yağ eritilir. İnce ince doğranan soğanlar bu tencerede pembeleşinceye kadar kavrulur. Tencereye yeterince su koyulur. Kaynayan suya  tuz katılır. Sonra doğranmış pancar ile, önceden haşlanan fasulye ilave edilir. Bu fasulye yerine mısır yarması, bulgur, pirinç de katılabilir. Kaynayan yemek üzerine elenmiş mısır unu yavaş yavaş katılır ve karıştırılır. Yemek ocaktan indirilmeye yakın bir parça acı biber katılır. Arzuya göre içyağı bir tavada yakılarak yemeğin üzerine dökülür. Yemek servise hazırdır.
2- MISIR (DARI) ÇORBASI

Malzemesi
1 kg kırma mısır
1 litre ayran ya da yoğurt
1 çorba kaşığı nane
1 su bardağı kuru fasulye
Yeterince tuz ve yağ
 

Yapılışı

Akşamdan suya bırakılan kırma mısır ve fasulye sabahleyin haşlanır. Bir tencereye su konularak kaynatılır. Hazırlanan malzemeler kaynayan suya katılır. Piştikten sonra dinlenmeye bırakılır. Ayrı bir kapta hazırlanan  ayran pişmiş kırma mısır konularak yemek üzerine bir miktar nane konulur karıştırılarak servise hazır hale getirilir. Pişmiş kırma mısır yağlanarak da servis yapılabilir Bu takdirde ayran koymaya gerek kalmaz. Afiyet olsun.
3 - PANCAR (KARA LAHANA) SARMASI :


Malzemesi

2 bağ pancar, ½ Kg kıyma, 4 baş orta büyüklükte soğan

1 Çay bardağı pirinç Yağ, tuz, karabiber

 

Yapılışı

Pancar saplarından ayrılır. Temizlendikten sonra Kaynayan suda haşlanır. Bir süzgeçte süzülür. Soğuk suda bekletilir. Hafif sıkılarak bir kaba koyulur. Ayrı bir kapta kıyma, kıyılmış soğan , yıkanmış pirinç, salça, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz biraz su ile karıştırılır. Pancarın damarlı tarafları içe gelecek şekilde hazırlanan iç arasına koyularak sarılır. Bir tencereye düzgün olarak dizilir. Üzerini kapatacak kadar kaynar su ilave edilir. Üzerine sarmayı bastırmak için kapak kapatılır. Tencerenin kendi kapağı örtülerek kaynatılır. Önce  altı kısılır. Yemek pişirilir. Daha sonra yemek servise hazır hale getirilir.  Üzerine sarımsaklı yoğurt  koyularak da servis yapılabilir.
4 - PANCAR (KARA LAHANA) KAVURMASI


Malzemesi

2 bağ pancar
½ Kg kıyma
4 baş orta büyüklükte soğan

1 Çay bardağı  bulgur
Yağ, tuz,
karabiber, salça

 

Yapılışı

Pancar saplarından ayrılır. Temizlendikten sonra  suda haşlanır. İnce ince doğranır. Bir süzgeçte süzülür. Soğuk suda bekletilir. Hafif sıkılarak bir kaba koyulur. Ayrı bir kapta kıyma, kıyılmış soğan , yıkanmış bulgur yada pirinç, salça, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz biraz su ile kavrulur. Daha sonra bunun üzerine pancar koyulur. Karıştırılır.  Yemek pişirilir. Daha sonra yemek servise hazır hale getirilir.
5 - BELOCEN (DİKEN UCU) KAVURMASI

Malzemesi

2 bağ belocen, 2 Baş orta büyüklükte soğan

Bir kaşık yağ, Yeterince tuz

 Yapılışı

Belocenler temizlenip yıkanır. Kaynayan suyun içine atılarak haşlanır ve süzülür. Soğuk su içinde bekletilen belocenler sudan çıkarılarak sıkılıp ince ince doğranır. Ayrı bir kapta ince doğranan soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Doğranmış belocen ve tuz ilave edilerek tekrar kavrulur. Yemek servise hazırdır. Afiyet olsun.
6 - SAKARCA MIHLAMASI

Malzemesi

1 kilo sakarca,4 Baş orta büyüklükte soğan

4 veya 5 adet yumurta, Bir kaşık tere yağı karabiber ve tuz

 

Yapılışı

Sakarcalar temizlenip yıkanır. Kaynayan suyun içine atılarak haşlanır ve süzülür. Daha sonra doğranır . Ayrı bir kapta ince doğranan soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Doğranmış sakarcalar tuz ilave edilerek tekrar kavrulur . Sakarca içine yumurtaları kırmak için ara ara yer açılır Yumurtalar hazırlanan yere kırılır. Biraz tere yağı kızdırılıp yumurtaların üzerine dökülür. Üstüne bir kapak kapatılarak kısık ateşte yumurtalar pişinceye kadar bekletilir. Arzuya göre karabiber ilave edilir. Yemek servise hazırdır. Afiyet olsun.
7 - GALDİRİK KAVURMASI

Malzemesi

2 bağ kaldirik, 4 baş orta büyüklükte soğan,

Bir kaşık yağ, Yeterince tuz

Yapılışı

Kaldirikler temizlenip yıkanır. Kaynayan suyun içine atılarak haşlanır ve süzülür. Soğuk su içinde bekletilen kaldirikler sudan çıkarılarak sıkılıp ince ince doğranır. Ayrı bir kapta ince doğranan soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Doğranmış kaldirik ve tuz ilave edilerek sık sık karıştırılarak kavrulur. Yemek servise hazırdır. Afiyet olsun.
8 - ISIRGAN YAĞLAŞI

Malzemesi

2 bağ ısırgan, Bir kaşık yağ, Bir çay bardağı mısır unu

 Bir su bardağı süt, Yeterince tuz, nane

 Yapılışı

Isırganlar temizlenip yıkanır. Kaynayan suyun içine atılarak haşlanır ve süzülür ve süzgeçten geçirilir. Ezilmiş ısırganlar bir tencereye konur. Mısır unu, yağ,  su,nane ve tuz ilave edilerek, bir süre karıştırılarak pişirilir. İndirilmeye yakın süt ilave edilir. Yemek servise hazırdır.
9 - MISIR YAĞLAŞI

Malzemesi

2 su bardağı mısır unu, Tereyağı,

Peynir ya da çökelek, Su, Tuz,

 

Yapılışı

Normal bir tencerede su kaynatılır. Bir miktar tuz ilave edilir. Kaynayan suya mısır unu yavaş yavaş katılır. Topaklanmaması için sürekli karıştırılır.  İsteğe göre içerisine bir miktar peynir ya da çökelek ilave edilir. Kaselere bölünür. Ayrı bir kapta tereyağı iyice kızdırılır. Sonra Kaselerin üzerinde eşit miktarda gezdirilir. Sıcak servis yapılır. Afiyet olsun.
10 - KEŞKEK

Malzemesi

2 kg. keşkeklik buğday, 1 Adet tavuk,

500 gram fasulye,Tereyağı. Tuz ve yeterince su

 

Yapılışı

Keşkeklik buğday akşamdan fasulye ile ayıklanır ve ıslatılır. Pişmeye hazırlanan tavuk bir tencerenin içinde buğday ve fasulye ile haşlanır. Tavuk haşlandıktan sonra kemiklerinden ayrılır. İnce ince doğranarak aynı tencereye konulur. Kısık ateşte bir miktar kızartılır. Üzerine kızdırılmış yağ koyularak  sıcak servis yapılır. Afiyet olsun.
11- SU BÖREĞİ

Malzemesi
5 yumurta ,
1 bardak süt,
1 çay kaşığı tuz,
Yeterince peynir, Maydanoz,
Zeytinyağı ya da tereyağı,
Yeterince un
 

Yapılışı

Malzemelerin hepsi birlikte karıştırılarak hamur haline getirilir. Küçük küçük parçalara ayrılır. Yufka inceliğinde açılarak temiz bir bez üzerine serilir. Bir tencerede su kaynatılır. Tuz katılır. Ayrı bir kaba soğuk su konur yine tuz ilave edilir. Yufkalar teker teker önce kaynamakta olan sıcak suya sonra da soğuk suya atılır. Suyu süzüldükten sonra yağlanmış tepsiye sıra ile yufka ve önceden hazırlanan peynir, maydanoz karışımı konulur. Yufkaların üzerine eritilmiş tere yağı veya arzuya göre zeytinyağı dökülür. Yer yer bıçak batırılarak aralarının da pişmesi temin edilir.  Kızgın fırında ya da tepside pembeleşinceye kadar kızartılır. Kare şeklinde kesilerek servis yapılır.
12-YUFKA BÖREĞİ

Malzemesi
Buğday  unu ,
yağ,tuz,su,
peynir-maydanoz veya kıyma-soğan-karabiber
 

Yapılışı

Malzemelerin hepsi birlikte kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur. Hamur küçük parçalara ayrılır. Yufka şeklinde açılır. Temiz bir bezin üzerine yapışmayacak şekilde serilir. Ayrı bir tarafta yufkaları kurutmak için ateş yakılır. Üzerine sac konulur. Açılan yufkalar birer birer sacın üzerinde kurutulur. Soğumaya bırakılır. Börek yapılacağı zaman geniş bir kabın içine ılık su ve tuz konulur. Yufkalar tek tek ıslatılır. yağlanmış tepsiye dizilir. Arasına arzuya göre hazırlanmış iç peynir- maydanoz veya kıyma-soğan-kara biber konulur. Üzerine tekrar ıslatılmış yufka serilir. Yağlama işlemi tekrarlanarak fırında pişirilir.
13- EV MAKARNASI:

Malzemesi
4 yumurta,
buğday unu,
su,tuz
 Yapılışı

Malzemelerin hepsi birlikte yoğrularak sert bir hamur haline getirilir. Hamurlar iri iri parçalara ayrılır. Yufka şeklinde açılır. Üzerine mısır unu serpilir. 5-6 yufka bir araya getirilerek şeritler halinde kesilir. Kesilen yufkalar temiz bir bez üzerine serilerek kurmaya bırakılır.
14- HAMSİ TAVASI

Malzemesi
1 Kg Hamsi ,
1 Çay bardağı zeytinyağı,
Biraz mısır unu ,
 limon ve tuz
 Yapılışı

Hamsiler ayıklanır. Yıkanıp tuzlanarak iki tarafı da unlanır ve bir tavada yağ kızdırılır. Hamsiler tavaya düzgün bir şekilde yerleştirilir. Hamsiler kızartılır. Tavanın kendi kapağı ile çevrilerek diğer tarafı da kızartılır. Hamsiler ayıklanır. Yıkanıp tuzlanarak Servis tabağına alınarak üzerine limon sıkılır.
15- HAMSİ IZGARASI

Malzemesi
1 Kg Hamsi ,
1 Çay bardağı zeytinyağı,
Biraz mısır unu ,
 limon ve tuz
 

Yapılışı

Hamsiler ayıklanır. Yıkanıp tuzlanarak iki tarafı da unlanır ve Hamsiler ızgaraya  düzgün bir şekilde yerleştirilir. Hamsiler kızartılır. Hamsiler  çevrilerek diğer tarafı da kızartılır. Servis tabağına alınarak üzerine limon sıkılır. Afiyet olsun.
16-KABAK TATLISI

 

 

Malzemesi
1’ kg kış kabağı,
 2 bardak toz şeker,
1 çay bardağı çekilmiş fındık içi.
 

Yapılışı

Kabak dilimlenerek kabukları soyulur. Bir tencereye dizilir. Kabakların üzerine örtecek kadar su konulur. Suyunu çekinceye kadar orta ateşte pişirilir. Daha sonra fırın tepsisine yerleştirilerek üzerine seker serpilip fırına sürülür. Pişince fırından alınarak soğumaya bırakılır. Üzerine çekilmiş fındık içi veya ceviz serpilir
 17-AŞURE

Malzemesi
3 su bardağı aşurelik buğday 
1,5 su bardağı pirinç
1,5 su bardağı nohut
1,5 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
5-6 adet incir
3-4 dilim portakal kabuğu
5-6 su bardağı şeker
2-3 avuç sındık veya ceviz içi
5-6 adet kayısı,tarçın ,nişasta, nar taneleri,
1,5 su bardağı fasulye
1 paket vanilya
 

Yapılışı

Akşamdan buğday ve fasulye ayıklanır nohut yıkanır ayrı ayrı ıslatılır, bu malzemeler bir kapta haşlanır haşlanan malzemeler bir tencereye konulur üzerine su ilave edilir. Bir süre pişirilir, Sonra pirinç, kuru üzüm ,incir, vanilya, portakal kabuğu, kayısı, sulandırılmış nişasta ve şeker katılarak kaynatılır. Kıvamı koyulaşınca ateşten indirilir. Üzerine fındık veya ceviz içi ile nar taneleri ve tarçın dökülerek servis yapılır.
18-UN HELVASI

Malzemesi
1’ kg buğday unu
1’ kg şeker.
1 büyük paket margarin
1,5 su bardağı un .
 

Yapılışı

Un, yağ ile pembeleşenciye kadar kavrulur. Ayrı bir kapta şeker soğuk su ile karıştırılarak şerbet hazırlanır. Sonra bu şerbet kavrulmuş unun üzerine yavaş dökülerek iyice karıştırılır. İçine arzu edilirse fındık veya ceviz içi de ilave edilir.
19-MISIR EKMEĞİ (ÇÖREK) 

 
Malzemesi

: 1  kg mısır unu, su,tuz.

 

Yapılışı

Un elendikten sonra bir kaba konulur. Üzerine bur miktar tuz ilave edilir. Ilık su ile yoğrulur. Yağlanmış tepsiye serilerek fırına sürülür. Kızarıncaya kadar pişirilir. Hamurlar sac üzerinde de pişirilebilir.
20-SAC EKMEĞİ

Malzemesi

Mısır unu,su, tuz.

 

Yapılışı

Mısır unu, su ve tuz birlikte yoğrulur. Hazırlanan, hamur ateşin üzerindeki un serpilmiş kızgın sacın üzerine serilir Altı kızardıktan sonra ekmeğin üstü sacın altında yanmakta olan ateşte eğiş yardımıyla kızartılır.
21-ELMA REÇELİ

Malzemesi

1’ kg elma 2’ kg şeker ,limon yada limon tuzu

 

Yapılışı

Elmalar yıkanır. ince ince dilimler halinde doğranır bir kaba konularak üzerine şeker dökülür. Bir gece bekletilir. İstenilen miktarda su katılarak ocağa konulur iyice kaynatılır. Limon ya da limon tuzu ilave edilir. Biraz daha kaynatılarak ocaktan indirilir.
22-FASULYE TURŞUSU

Malzemesi

3-4 kg fasulye, sarımsak, biber, tuz

 

Yapılışı

Fasulyeler ayıklanır haşlanarak süzülür. Biber tuz ve sarımsak ilave edilir. Fasulyelerle karıştırılarak bir kapta üzerine su katılır bir hafta bekletilir.

 
23-FASULYE TURŞUSU KAVURMASI  

Malzemesi

 Bir tabak fasulye tursusu iki orta büyüklükte kuru soğan ve yağ

 

Yapılışı

İnce kıyılmış soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine fasulye turşusu katılarak karıştırılır. Bir süre kavrulur.

 
Türküler
Ordunun Dereleri Unyeden Ciktim Cambasina Ciktim Su Akkusun Gurgenleri Aksam Oldu Yaniyor (Oy Kemençe Kemençe) Boztepenin Basinda Ordunun Sokaklari Hekimoğlu Yolun Sonu Gorunuyor Halil Ibrahim Durnam Bahceye Gel Bahceye Dalda Findik Kalmasin Ekini Bice Bice Duz Mahalle Icinde Persembenin Duzleri Oy miralay miralay Boztepe''ye çikmali Kemençemin Telleri
DERNEK BAŞKANIMIZ        RECEP OFLAR

AĞAMIZ TÜRKAN MARUN
ONURSAL BAŞKANIMIZ   DURSUN ALİ İNANIR

2023 PİKNİK SPONSORLARI LİSTESİ


Üyelik Girişi